• 正在加载中...
 • 乌骨鸡

  乌骨鸡有白毛乌骨、黑毛乌骨、斑毛乌骨、骨肉全乌、肉白骨乌之分。乌骨鸡含有多种营养成分。它的血清总蛋白及丙种球蛋白均高于普通肉鸡。乌骨鸡全粉水解后含有18种氨基酸,包括8种人体必需氨基酸,其中有10种比普通肉鸡的含量高。乌骨鸡中含有维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、维生素c、维生素E等,其中维生素E的含量是普通肉鸡的2.6倍,胡萝卜索和维生素c也均高于普通肉鸡。此外还含多种微量元素和常量元素,如钙、磷、铁、氯、钠、钾、镁、锌和铜等。

  编辑摘要

  基本信息 编辑信息模块

  中文学名: 乌骨鸡 别名: 丝羽乌骨鸡、武山鸡、乌骨鸡、乌鸡、武山鸡
  界: 动物界 门: 脊索动物门 Chordata
  纲: 鸟纲 Aves 目: 鸡形目 Galliformes
  科: 雉科 Phasianidae 属: 原鸡属 Gallus
  种: 原鸡 G. gallus 亚种: 家鸡 G. g. domesticus

  目录

  简介/乌骨鸡 编辑

  乌骨鸡,又叫乌鸡、药鸡,绒毛:鸡,泰和鸡。武山鸡、黑脚鸡、松毛鸡等,属雉科动物,为我土特产鸡种。

  乌骨鸡乌骨鸡
  乌骨鸡原产于我国江西省泰和县武山西岩汪陂村。相传在清朝乾隆年间,泰和养鸡人涂文轩,选了几只最好的泰和鸡作为贡品献到京城。乾隆如获珍宝,赐名“武山鸡”,并且赐予涂文轩官职。1915年,泰和鸡以名鸡的身份,在巴拿马万国博览会上展出,受到各国的好评,被定为观赏鸡。从此,国内外就把泰和鸡作为珍贵美丽的动物在公园内展出。现在,乌骨鸡的生产基地主要分布于我国南方各省,北方有些地区亦有饲养。

  乌骨鸡主要因为它的骨骼乌黑而得名,与家鸡同类,同属一个科属,所以形态基本相同,但它体躯短矮而小,鸡头也较小,头颈比较短,耳叶的颜色较特殊,呈绿色略带紫蓝色。最多见的乌骨鸡,遍身羽毛洁白,有“乌鸡白凤”的美称,除两翅羽毛以外,其它部位的毛都如绒丝状,头上还有一撮细毛高突蓬起,骨骼乌黑,连,肉都是黑色的。

  乌骨鸡乌骨鸡

  在巨著《本草纲目》里,李时珍说“乌骨鸡,有白毛乌骨者,黑毛乌骨者、斑毛乌骨者,有骨肉皆乌者、肉白乌骨者,但观鸡舌黑者,则骨肉俱乌、入药更良”。可见,在当时乌骨鸡已经并不完全相同,唯一一致的地方就是骨骼乌黑。

  值得一提的是,古代医学在辨别乌骨鸡优良方面,提出了“但观鸡黑者,则肉骨俱黑,入药更良”的方法,似乎还是突出骨色和色都是黑色的为佳品。

  用乌骨鸡治病,是我国独有的方法。当人们发现乌骨鸡具有良好的药用价值以后,立即被广泛用来调理治病,有的将其加工制成丸剂成药,有的将其炖煮服用,成为中药和食疗的一个组成部分。有关资料载称,唐代孟诜所著的《食疗本萆》书中已有用乌骨鸡治新产妇疾病的加工方法。宋代陈言所著《三因极一病证方论》一书中首先出现了治妇人百病的“乌鸡煎丸”,历代医学几经修改处方,已有较大变迁。目前,市面出售以泰和乌骨鸡为主要原料配制而成的妇科要药“乌鸡白凤丸”,曾获国家级奖,畅销国内外。

  此外,盛产乌骨鸡的江西泰和县泰和酒厂,酿制了“乌鸡补酒”,被列为国家礼品酒,闻名中外。北京乌鸡精厂生产的“中华乌鸡精”,含有17种人体所必需的氨基酸以及多种维生素和微量元素,对于各种虚损所引起盯头晕、痛、失眠、健忘、贫血月经失调、身体虚弱等病症。

  乌鸡的啼叫:

  乌鸡的啼叫也非常引人入胜,其鸣叫甚强于普通公鸡的叫声,而且乌公鸡的好战性特别强烈,故属于战斗中的公鸡!

  为此也专门提供了一段乌公鸡(黑色)的啼鸣的专门视频,大自然的声音总是这么的充满灵性与和谐!

  动物形态/乌骨鸡 编辑

  乌骨鸡的外貌特征及生物学特性
  外貌特征其体态小巧玲珑,细致紧凑,小、短、矮,具有十大特征:
  乌骨鸡乌骨鸡
  (1)丛冠:冠状似草莓型,冠齿丛生,颜色在性成熟前为暗紫色,性成熟略带红色。
  (2)缨头:头顶有一丛丝长,形成毛冠又称“凤头”,鸡比鸡更明显,形如“白绒球”。
  (3)绿耳:耳叶呈暗紫色,略呈孔雀蓝色,在性成熟更加鲜艳夺目,成年后,色泽逐渐变为暗绿色,雄鸡褪色较快。
  (4)胡须:在鸡的下颌处,生有较细长的丝毛,雌鸡比雄鸡更为发达。
  (5)五爪:每只脚有五趾,在的后趾基部多生一趾。
  (6)丝毛:全身羽毛呈绒丝状,洁白光滑,只有主翼羽和尾羽的基部还有少量的扁毛。一般翼羽较短,羽片末端常有不完全的分裂,羽和雄鸡镰羽不发达。
  (7)毛脚:胫部和第四长有白色的羽毛,外侧明显。
  (8)乌皮:全身皮肤眼睑、胫、趾均呈乌黑色。
  (9)乌肉:全身肌肉及内脏膜及腹膜均呈乌色,但胸肌腿肌颜色较浅。
  (10)乌骨:骨膜深黑色,骨质为浅黑色。

  家族种类/乌骨鸡 编辑

  乌骨鸡泰和乌骨鸡
  泰和乌骨鸡
  泰和乌骨鸡主产于我国江西省泰和县,又名绒毛鸡、竹丝鸡、松毛鸡、纵冠鸡等,是目前国际上公认的标准品种。泰和乌骨鸡性情温驯,头小,颈短,身体结构细致紧凑,外貌艳丽。它具有乌骨鸡的十大典型特征,丛、缨头、绿、胡须、五、丝毛、毛、乌皮、乌骨、乌肉,成年鸡适应性强,幼雏抗逆性差,体质较弱。成年雄鸡体重1.3—1.5千克,成年雌鸡体重1.0—1.25千克,雄鸡性成熟平均日龄为150—160天,雌鸡开产日龄平均为170—180天。年产蛋80—100枚,最高可达130—150枚。雌鸡就巢性强,在自然条件下,每产10—12枚蛋就巢一次,每次就巢持续15—30天,种蛋孵化期为21天。在饲料条件较好的情况下,生长发育良好的个体,年就巢次数减少,且持续期也缩短。 余干乌黑鸡
  余干乌黑鸡生产于江西省余干县,属药肉兼用型。余干乌黑鸡以全身乌黑而得名。周身披有黑色片状羽毛,喙、舌、冠、皮、肉、骨、内脏、脂肪、脚趾均为黑色。雄、雌均为单冠,雌鸡头清秀,羽毛紧凑;雄鸡色彩鲜艳,雄壮健俏,尾羽高翘,腿部肌肉发达。成年雄鸡体重1.3—1.6千克,雌鸡成年体重0.9—1.1千克,雄鸡性成熟在170日龄,雌鸡开产日龄为180天,就巢性强,年产蛋为150—160枚,蛋重约为43—52克,孵化期为21天。余干乌黑鸡除药用外,还是饮食中的美味佳肴。

  中国黑凤鸡
  黑凤鸡早在400多年前我国就有饲养,后来在我国濒于灭绝。从20世纪80年代起国外又相继开始培育此种鸡,但终因遗传不稳定,未能形成规模。90年代,广东省从国外引入该鸡,经过几年的纯种繁育,目前合格率已达90%以上。黑凤鸡完全具备了丝状绒毛、丛冠、缨头、绿耳、五爪、毛腿、胡须、乌皮、乌骨、乌肉十项典型特征。该鸡抗病力强,食性广杂,生长快。成年雄鸡体重1.25—1.5千克,雌鸡成年体重为0.9—1.8千克,开产日龄为180天,年可产蛋140—160枚,就巢性强。此种鸡也具备药用功能。

  乌骨鸡山地乌骨鸡
  山地乌骨鸡
  山地乌骨鸡生长在四川南部与滇北高原交界地区,主要分布在四川兴文、沐川及云南盐津等地,是靠自然选择形成的。属药、肉、蛋兼用的地方良种。该鸡的冠、喙、髯、舌、皮、骨、肉、内脏(含脂肪)均为乌黑。羽毛为紫蓝色黑羽居多,斑毛及白毛次之。成年雄鸡体重2.3—3.7千克,雌鸡2.0—2.6千克。雄鸡性成熟的日龄为120—180天,雌鸡开产的日龄为180—210天,年平均产蛋100—140枚,就巢性强,年就巢7次左右。由于此种鸡体大,人们尤为喜欢食用,而且它属高蛋白、低脂肪食品,一般人们用来滋补、保健、延年益寿之用。现已开发出“益寿乌骨鸡精品”、“乌鸡八宝粥”等。

  药用价值/乌骨鸡 编辑

  自古以来,乌骨鸡在我国就是传统的名贵中药材,其全身均可入药,骨、肉及内脏均有较高的药用价值,可以配制成多种成药和方剂利用。如乌骨鸡的骨、肉可补虚劳、治消渴,特别适用于产妇恢复身体;其具有补血益气、帮助消化的作用,对肝虚目暗、妇人胎漏以及贫血等症有效;血有祛风活血、通经活络的作用,可治疗小儿惊风、口面歪斜、痈疽疮癣等;有消炎解毒、止咳祛痰和清肝明目的作用,主治小儿百日咳、慢性支气管炎、小儿菌痢、耳后湿疮、痔疮、目赤多泪等;鸡内金具有消食化积、涩精缩尿等功效,可治疗消化不良、反胃呕吐、遗精遗尿等;脑可治小儿癫痫及难产;鸡嗉可治噎膈、小便失禁、发育不良等。

  乌骨鸡乌骨鸡
  乌骨鸡鸡蛋除营养丰富,可供食用外,其药用功效也十分明显。如蛋清有润肺利咽,清热解毒功效,可治目赤、咽痛、咳嗽、痈肿热痛等;蛋黄有滋阴润燥、养血熄风、杀虫解毒等作用,可治心烦不眠、虚劳、吐血、消化不良、腹泻等。蛋壳有降逆止痉作用,可治反胃、胀饱胃痛、小儿佝偻病等。

  乌骨鸡肉经烹调后不仅肉质细嫩鲜美,成为人们日常餐桌上的一道美味,而且汤汁中还合有大量的黑色胶体物质,对人体具有特殊的滋补作用。据测定,乌骨鸡肉中所含二十余种氨基酸中的8种人体必需氨基酸含量均高于其他鸡种,如赖氨酸缬氨酸等;乌骨鸡肉中还含有丰富的维生素以及、铜、等多种微量元素,而且胆固醇含量较低,食用后能增加人体血红素,调节人体生理机能,增强机体免疫力,特别适合老人、儿童、产妇及久病体弱者食用。

  目前,以乌骨鸡为原料开发研制的中成药和保健食品多达数十种,如著名的妇科良药“乌鸡白凤丸”就是以乌骨鸡为主要原料制成的;还有参茸白凤九、乌鸡调经丸、乌鸡天麻酒、乌鸡饼干、乌鸡营养面等等。

  乌骨鸡除具有特殊的药食功效外,还是其他医药相关工业的重要原料,如鸡蛋可用来制造蛋白银、鞣酸蛋白,提取卵磷脂和制造各种生物药品;屠宰鸡后的下脚料可综合利用,如胆汁可以提炼鸡胆盐作为生物试剂使用,卵巢可以制造卵巢粉和雌性激素。此外,鸡的羽绒也是纺织工业的原料,鸡粪可制作饲料和肥料循环利用。

  疗效

  ①治虚劳客热,肌肉消瘦,四肢倦怠,五心烦热,咽干颊赤,心怯潮热,盗汗减食,咳嗽脓血:人参、黄芪、柴胡、前胡、黄连、黄柏、当归、白茯苓、熟地黄、生地黄、白芍药、五味子、知母、贝母、川芎、白术各五钱。上为粗末,用雄鸡乌骨者,重二斤以上一只,须新生肥壮者,去毛、血洗净,入前药在肚,以线缝定,用好腊酒入锅中,放鸡在内,酒约过鸡背上一寸为度,肠脏放在鸡外,同煮极烂,拆开,同药晒干,研为细末,用原汁打蒸饼糊为丸,如梧桐子大。每服一百丸,空心,食前,米汤或沸汤送下。(《杏苑生春》乌鸡丸)
  ②治噤口痢因涩药太过伤胃,闻食口闭,四肢逆冷:乌骨鸡一只,去毛、肠,用茴香、良姜、红豆、陈皮、白姜、花椒、盐,同煮熟烂。以鸡令患者嗅之,使闻香气,如欲食,令饮食汁内,使胃气开。亦可治久痢。(《普济方》乌鸡煎)
  ③治脾虚滑泄:乌骨母鸡一只,治净。用豆蔻一两,草果2枚,烧存性,掺入鸡腹内,扎定煮熟。空腹食之。(《纲目》)
  ④治妇人虚劳血气,赤白带下:当归黄芪各六两,生、熟地黄香附子各四两,

  烹饪与食用/乌骨鸡 编辑

  原料介绍
  乌骨鸡为雉科动物,因皮、肉、骨嘴均为黑色,故而得名,但人工饲养的乌骨鸡有毛白骨乌,也有斑毛乌骨及向白骨乌几中。乌骨鸡含有丰富的蛋白质,其蛋白质含量比肉、肉多;乌骨鸡还含有丰富的黑色素,入药后能起到使人体内的红血球血色素增生的作用。因此,乌鸡自古以来,一直被认为是滋补上品。

  乌骨鸡乌骨鸡
  营养分析
  现代医学研究,乌鸡内含丰富的黑色素,蛋白质,B族维生素等18种氨基酸和18种微量元素,其中烟酸、维生素E、磷、铁、钾、的含量均高于普通鸡肉,胆固醇和脂肪含量却很低,乌鸡的血清总蛋白和球蛋白质含量均明显高于普通鸡,乌鸡肉中含氨基酸高于普通鸡,而且含铁元素也比普通鸡高很多,是营养价值极高的滋补品。

  相关人群
  一般人群均可食用。
  老年人、少年儿童、妇女,特别是产妇食体虚血亏、肝肾不足、脾胃不健的人宜食。

  制作指导
  乌鸡连骨(砸碎)熬汤滋补效果最佳,可将其骨头砸碎,与肉、杂碎一起熬炖,最好不用高压锅,耐用砂锅熬炖,炖煮时宜用文火慢炖。不宜用高压锅,吃起来更有别具一格的美味。

  食疗作用
  乌骨鸡性平、味甘;
  具有滋阴清热、补肝益肾、健止泻等作用。
  食用乌鸡,可提高生理机能、延缓衰老、强筋健骨、对防治骨质疏松、佝偻病、妇女缺铁性贫血症等有明显功效。

  1.乌骨鸡用于食疗,多与银耳黑木耳茯苓药、红枣冬虫夏草莲子天麻芡实糯米枸杞子配伍。
  2.将20克天麻温水浸泡一天后与一只乌骨鸡猛火烧开,文火慢炖,可治神经衰弱症。
  3.乌骨鸡炖天麻可治神经衰弱;
  4.用陈年老醋炖对糖尿病有改善作用。

  每100克乌骨鸡所含营养素如下
  ·热量(111.00千卡)·蛋白质(22.30克)·脂肪(2.30克)·碳水化合物(0.30克)·硫胺素(0.02毫克)·核黄素(0.20毫克)·尼克酸(7.10毫克)·维生素E(1.77毫克)·钙(17.00毫克)·磷(210.00毫克)·钠(64.00毫克)·镁(51.00毫克)·铁(2.30毫克)·锌(1.60毫克)·(7.73微克)·铜(0.26毫克)·钾(323.00毫克)·胆固醇(106.00毫克)

  养殖技术/乌骨鸡 编辑

  乌骨鸡乌骨鸡
  一、乌骨鸡的饲养方式和笼舍建造
  乌骨鸡的饲养方式和肉鸡饲养方式基本一样,笼养、地面散养、炕上平养或网上平养都可以,在农村炕上平养为最佳。

  乌骨鸡笼舍的建造必须选择背风朝阳、地势干燥、平缓、四周排水良好、远离居民区、交通方便的地方。

  鸡舍的大小依地势、地形而定,一般采用开放式新型鸡舍,这种鸡舍主要是采用双坡式顶棚,两壁敞开,前后两个窗口。其主要特点是:避雨防火,夏季通风,鸡舍干燥。这种鸡舍在气候温和或较炎热的地区比较合适。

  二、育雏期的饲养和管理
  育雏期为30天,育雏期的饲养管理是关系乌骨鸡生产成败的关键时期,其主要任务是提高雏鸡成活率和前期增重。

  1、消毒防鼠:育雏前,育雏室的地面和墙壁要用2000∶1的百毒杀S或ABB消毒剂喷洒消毒,再把食槽冲洗干净,晾干备用,同时育雏室要有半米高的水泥围墙,严禁有鼠洞。

  乌骨鸡乌骨鸡
  2、保温控湿:由于雏鸡绒毛稀短,不能抗寒,本身不能调温,温度过低会造成雏鸡生长受阻,扎堆挤压,导致白痢病爆发;如果湿度过大,会导致球虫病的发生,所以要保证合理的育雏温度和湿度。育雏室要备有温度计,随时掌握育雏室的温度。

  育雏室的温度和湿度,一般是1周龄内的鸡,育雏室的温度为34℃至32℃,湿度为65%至60%;1至2周龄的鸡,育雏室的温度为32℃至28℃,湿度为65%至60%;2至3周龄的鸡,育雏室的温度为27℃至25℃,湿度为65%至60%;3至4周龄的鸡,育雏室的温度为25℃至23℃,湿度为60%;4周以后温度为20℃左右,湿度为60%。

  除使用温度计外,还要学会“看鸡施温”。温度适宜雏鸡活泼好动,食欲旺盛,睡眠安静,鸡群疏散,均匀俯卧。温度过低雏鸡易拉稀感冒,互相挤压,层层扎堆;温度过高雏鸡张嘴喘气,远离热源,精神懒散,食欲不好,大量饮水。

  3、饮水开食:雏鸡出壳20小时后,就可进入育雏室,先饮水,后开食。开始饮水应用5%至10%的白糖水,饮半天,可提高成活率。10日龄前的雏鸡要饮温开,水温要与室温相近。饮水最好采用雏鸡饮水器,饮水器里应经常保持不断水,让雏鸡自由饮用。饮水2至4个小时后,可开食,把饲料用水浸泡一下,以一抓即散为宜,均匀地撒在塑料布上,让雏鸡自由采食。饲料可直接喂饲料厂生产的全价饲料。但不论喂哪一种饲料,开始3至5天,饲料必须加0.2%氯霉素或0.2%新诺明,或在饮水中加氧氟沙星等广谱抗菌药物,控制鸡白痢病的发生。乌骨鸡与其他鸡种的不同之处就是先天性的白痢病特别严重,所以在育雏期药物要相互交替使用,不得间断,用塑料布喂3至5天后要逐渐换上小木槽或塑料槽,白天3至4小时喂一次,晚上4至5小时喂一次,总之要保持不断水、不断料。

  三、乌骨鸡的主要营养标准
  乌骨鸡的饲养,不论喂哪一种饲料,都必须达到营养标准,合理的营养是提高乌骨鸡生产质量的重要因素。

  乌骨鸡乌骨鸡
  一般来说,育雏期内的饲料,粗蛋白为19%,粗纤维小于6%,钙为0.8%至1.3%,磷为0.6%,氯化钠为0.3%水分小于14%。育成期内的饲料要求粗蛋白为17%,粗纤维小于6%,钙为0.7%至1.2%磷为0.55%,氯化钠为0.3%;水分小于14%。

  四、乌骨鸡的饲养密度
  合理掌握乌骨鸡生长时期的密度,可使乌骨鸡避免浪费饲料,提高生长速度,提高肉料比,增加乌骨鸡养殖的经济效益。

  乌骨鸡生长时期的密度,一般是1至10日龄,密度为40至50只/平方米;10至20日龄,密度为30至40只/平方米;20至30日龄,密度为25至30只/平方米;30至60日龄,密度为20至25只/平方米;60至90日龄,密度为15至12只/平方米。

     养生功效/乌骨鸡 编辑

  介绍
  【中文名】乌骨鸡
  【拼音名】 Wū Gǔ Jī
  【拉丁植物动物矿物名】Gallus gallus domesticus Brisson
  【别名】乌鸡(《普济方》),药鸡(《动物学大辞典)),武山鸡、羊毛鸡、绒毛鸡、松毛鸡、黑脚鸡、丛冠鸡、穿裤鸡(《中药志》),竹丝鸡(《陆川本草》)。
  【来源】为雉科动物乌骨鸡的肉或除去内脏的全体。
  【生境分布】原产江西泰和县。现其它地区亦有饲养。
  【性味】甘,平。
  ①《纲目》:"甘,平,无毒。"
  ②《本草汇》:"味甘咸,平。"
  ③《医林纂要》:"甘,温。"
  【归经】入肝、肾经。
  ①《本草经疏》:"走肝、肾血分。"
  ②《本草撮要》:"入手太阴、足厥阴、少阴经。"
  【功能主治】养阴退热。治虚劳骨蒸羸瘦,消渴,脾虚滑泄,下痢口噤,崩中,带下。
  ①《滇南本草》:"补中止渴。"
  ②《纲目》:"补虚劳羸弱,治消渴,中恶,益产妇,治女人崩中带下虚损诸病,大人小儿下痢噤口。"
  ③《本草通玄》:"补阴退热。"
  ④《本草再新》:"平肝祛风,除烦热,益肾养阴。"
  【用法用量】内服:煮食,烧存性研末,或入丸、散。
  【附方】
  ①治亦白带下及遗精白浊,下元虚惫者:白果、莲肉、江米各五钱,胡椒一钱,为末。乌骨鸡一只,如常治净,装入鸡腹煮熟。空心食之。(《纲目》)
  ②治久疽中朽骨:乌骨鸡胫骨,以信砒实之,盐泥固济,火煅通红,地上出火毒,用骨研细,饭丸如粟米大。以纸皮拈送入窍内,外以拔毒膏药封之。(《医学正传》)
  ③乌鸡性平、味甘;具有滋阴清热、补肝益肾、健脾止泻等作用。食用乌鸡,可提高生理机能、延缓衰老、强筋健骨、对防治骨质疏松、佝偻病、妇女缺铁性贫血症等有明显功效
  1.乌鸡用于食疗,多与银耳、黑木耳、茯苓、山药、红枣、冬虫夏草、莲子、天麻、芡实、糯米或枸杞子配伍。
  2.将20克天麻温水浸泡一天后与一只乌骨鸡猛火烧开,文火慢炖,可治神经衰弱症。
  3.用陈年老醋炖乌鸡对糖尿病有改善作用。
  4.乌鸡炖煮后食用可辅助治疗白癜风

  相关链接/乌骨鸡 编辑

  1:http://www.fx120.net/shbj/jkys/swdzl/rl/200406221128223587.htm
  2:http://topic.xywy.com/wenzhang/20030318/301085.html
  3:http://www.zgny.com.cn/TechHtml/4/2/9/2918.html
  4:http://www.yunpi.com/article.php?id=587

  显示方式:分类详情 | 分类树

  中药分类树

  我要提建议

  中药,是以中医理论为指导,按中医治疗原则使用的货真质优的药材。包括中药材、中药饮片和中成药等。中药在清朝以前称为本草、生药等。现代所称的生药与中药所指的范围虽有部分重叠但并不相同,不可混淆。中药主要起源于中国,是以中医理论为基础,用于防治疾病的植物,动物、矿物及其加工品,不论产于中国,外国均称中药。中药有着独特的理论体系和应用形式,充分反映了中国自然资源及历史,文化等方面的特点。

  共有38个词条

  相关文献

  互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于www.baike.com。

  登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。

  互动百科用户登录注册
  此词条还可添加  信息模块

  WIKI热度

  1. 编辑次数:29次 历史版本
  2. 参与编辑人数:23
  3. 最近更新时间:2014-11-28 20:47:45

  扫码免费获得此书,
  新用户手机专享特权。

  互动百科

  扫码下载APP