• 正在加载中...
 • 麝,又称为麝獐、香獐,种类少,麝的前肢短,后肢长,蹄小耳大,雌雄都无角,雄性有发达獠牙。中国麝类资源丰富,有林麝、马麝、原麝、黑麝和喜马拉雅麝等5种,原麝和马麝体较大,浅褐色。只有原麝全身具白斑点。麝栖居于山林,多在拂晓或黄昏后活动,听觉、嗅觉均发达。雄麝脐香腺囊中的分泌物干燥后形成的香料即为麝香,是一种十分名贵的药材,也是极名贵的香料。

  编辑摘要

  基本信息 编辑信息模块

  中文学名: 界: 动物界
  门: 脊索动物门(Phylum Chordata) 亚门: 脊椎动物亚门(Vertebrata)
  纲: 哺乳纲(Mammalia) 亚纲: 真兽亚纲(Eutheria)、有胎盘类。
  目: 偶蹄目(Artiodactyla) 亚目: 有角下目、反刍亚目(ruminantia)
  科: 麝科(Noschidae) 亚科: 有资料把麝属归为鹿科、麝亚科
  属: 麝属(Moschus) 种: 包括原麝林麝黑麝喜马拉雅麝

  目录

  名词释义/麝 编辑

  简介

  拼音:shè ㄕㄜˋ

  麝

  郑码:TXND,U:9E9D,GBK:F7EA

  笔画数:21

  部首:鹿

  笔顺编号:413522115353251113124

  出处:麞,麞如小麋。脐有香。——《说文》。字亦作麝。

  翠山,其阴多旌牛麞麞。——《西山经》。注:“似獐而小,有香。”

  “麝香”的简称。亦泛指香气 [musk]。如:麝鹿(极细的麝香粉);麝枕(香枕);麝脑(麝香精);麝酒(麝香浸制的酒) 。

  【同音字】:she厍 设 社 舍 拾 射 涉 赦 摄 慑 滠 歙

  【词组】:

  麝鼠哺乳动物,毛棕黑色。生活在沼泽地带,毛皮可做衣服。

  麝牛哺乳动物,体形像牛而稍小,皮下有腺体,分泌物有特殊气味。生活在北美洲的极北地区。

  麝囊 瑞香花的别名。

  麝带 麝香带。

  麝脐 雄麝的脐,麝香腺所在。借指麝香。

  释名

  麝

  又叫香獐。形体像獐而比它小,黑色。麝居住在山中,常吃柏树叶,也吃蛇。它的香长在**前的皮下,膜袋裹住。五月时获得香,往往麝香中含有蛇皮骨。麝六、七月吃蛇、虫,到了寒冬则香已填满,入春后肚跻内急痛,自己会用爪子剔出香来,拉屎尿复盖,常在一处剔出完,这样的香绝对超过杀取的,然而难以获得,价值如同明珠。

  【性味】味甘,性温,无毒。

  【功效主治】主治腹内积块和腹胀痛。

  【发明与传说】孟洗说:南方人常食用,味像獐肉而带腥气,据说吃了不怕蛇毒。

  脐香

  【性味】味辣,性温,无毒。

  【功效主治】主治辟恶气,杀鬼精物,除三虫蛊毒和温疟惊痢。长期服用可除邪,没有恶梦。还可治各种凶邪鬼气,中恶,心腹暴痛,胸腹间气阴不舒,有胀满感,风毒,去面黑色,白内障,妇女产难堕胎,可通神仙。通诸窍,治鼻窒闻不到香臭。可疏通经络,透肌骨,解酒毒,消化瓜果食积,治中风,中气,中恶,痰厥聚症瘕。麝香不可接近鼻子,有白虫入脑,易得癞病。带在身上久了,香会穿透关节,让人生怪病。

  出处

  《亥集下》《鹿字部》·麝

  麝

  《唐韵》《集韵》《正韵》神夜切,音射。《说文》麝如小麋,脐有香。一名射父。《尔雅·释兽》麝父麕足。《字林》小鹿有香,其足似麞,故云麕足。《字汇》兽如小麋,身有虎豹之文,脐有香,为人所迫,卽自投高巖,举爪剔出其香,就絷且死,犹拱四足保其脐。故象退齿,犀退角,麝退香,皆辄掩复,知其珍也。又《广韵》《集韵》食亦切,音射。义同。

  药用价值/麝 编辑

  介绍

  【藏名音译】:纳瓦

  【体长】:70~80厘米

  【肩 高】:低于50厘米

  【体 重】:成年雄性体重约8千克,雌性约6千克

  【寿 命】:14~19年

  麝

  【保护级别】:国家一级保护动物

  【特 点】脐有香,字亦作麝。注:“似獐而小,有香”。产于中亚山地的一种小型粗腿的鹿,雄兽有值钱的麝囊,在鹿类中是唯一具有胆囊者 ,能分泌麝香。通称“香獐子”;“麝香”的简称。亦泛指香气 。如:麝鹿(极细的麝香粉);麝枕(香枕);麝脑(麝香精);麝酒(麝香浸制的酒) 。麝香 雄麝肚脐和生殖器之间的腺体的分泌物,有特殊香气,可制香料,也可入药。

  麝脐雄麝的脐,麝香腺所在。借指麝香。麝:原麝、香獐、獐子、山驴、林獐:哺乳纲→偶蹄目→麝科体长:70~80厘米,肩高:低于50厘米,体重:成年雄性体重约8千克,雌性约6千克,寿命:15~19年,保护级别:国家二级保护动物。

  本草纲目

  【释名】射父(《尔雅》)、香獐。

  时珍曰∶麝之香气远射,故谓之麝。或云麝父之香来射,故名,亦通。其形似獐,故俗呼香獐。《梵书》谓麝香曰莫诃婆伽。

  麝

  【集解】《别录》曰∶麝生中台山谷,及益州、雍州山中。春分取香,生者益良。

  弘景曰:麝形似獐而小,黑色,常食柏叶,又啖蛇。其香正在阴茎前皮内,别有膜袋裹之。五月得香,往往有蛇皮骨。今人以蛇蜕皮裹香,云弥香,是相使也。麝夏月食蛇、虫多,至寒则香满,入春脐内急痛,自以爪剔出,着屎溺中复之,常在一处不移。曾有遇得乃至一斗五升者,此香绝胜杀取者。昔人云是精、溺凝作,殊不尔也。今出羌夷者多真好,出随郡、义阳、晋溪诸蛮中者亚之。出益州者形扁,仍以皮膜裹之,多伪。凡真香一子分作三四子,刮取血膜,杂以余物,裹以四足膝皮而货之,货者又复伪之。彼人言但破看一片,毛共在裹中者为胜。今惟得活者看取,必当全真耳。

  颂曰:今陕西、益、利、河东诸路山中皆有,而秦州、文州诸蛮中尤多。蕲州、光州或时亦有,其香绝小,一子才若弹丸,往往是真,盖彼人不甚作伪尔。其香有三等∶第一生香,名遗香,乃麝自剔出者,然极难得,价同明珠。其香聚处,远近草木不生或焦黄也。今人带香过园林,则瓜果皆不实,是其验也。其次脐香,乃捕得杀取之。其三心结香,乃麝见大兽捕逐,惊畏失心,狂走坠死。人有得之,破心见血流出脾上,作干血块者,不堪入药。又有一种水麝,其香更奇,脐中皆水,沥一滴于斗水中,用洒衣物,其香不歇。唐天宝中,虞人曾一献之,养于囿中,每以针刺其脐,捻以真雄黄,则脐复合,其香倍于肉麝。此说载在《酉阳杂俎》,近不复闻有之,或有之而人不识矣。

  慎微曰:杨亿《谈苑》云∶商汝山中多麝,遗粪常在一处不移,人以是获之。其性绝爱其脐,为人逐急,即投岩,举爪剔裂其香,就絷而死,犹拱四足保其脐。故李商隐诗云∶投岩麝退香。许浑诗云时珍曰∶麝居山,獐居泽,以此为别。麝出西北者香结实;出东南者谓之土麝,亦可用,而力次之。南中灵猫囊,其气如麝,人以杂之。见本条。

  麝脐香

  【修治】曰:凡使麝香,用当门子尤妙。以子日开之,微研用,不必苦细也。

  【气味】辛,温,无毒。甄权曰∶苦、辛。忌大蒜。

  李鹏飞曰:麝香不可近鼻,有白虫入脑,患癞。久带其香透关,令人成异疾。

  【主治】辟恶气,杀鬼精物,去三虫蛊毒,温疟痫。久服,除邪,不梦寤魇寐(《本经》)。疗诸凶邪鬼气,中恶,心腹暴痛,胀急痞满,风毒,去面、目中肤翳,妇人产难堕胎。通神仙(《别录》)。佩服及置枕间,辟恶梦,及尸疰鬼气。又疗蛇毒(弘景。《抱朴子》云:入山辟蛇,以麝香丸着足爪中有效。因麝啖蛇,故以厌之也)。治蛇、蚕咬,沙虱溪瘴毒,辟蛊气,杀脏腑虫,治疟疾,吐风痰,疗一切虚损恶病。纳子宫,暖水脏,止冷带下(《日华》)。熟水研服一粒,治小儿惊痫客忤,镇心安神,止小便利。又能蚀一切痈疮脓水(《药性》。又云:入十香丸服,令人百毛九窍皆香)。除百病,治一切恶气及惊怖恍惚(孟诜)。

  疗鼻窒,不闻香臭(好古)。通诸窍,开经络,透肌骨,解酒毒,消瓜果食积,治中风、中气、中恶,痰厥,积聚症瘕(时珍)。

  【发明】李杲曰:麝香入脾治内病。凡风病在骨髓者宜用之,使风邪得出。若在肌肉用之,反引风入骨,如油入面之不能出也。

  朱震亨曰:五脏之风,不可用麝香以泻卫气。口鼻出血,乃阴盛阳虚,有升无降,当补阳抑阴,不可用脑、麝轻扬飞窜之剂。妇人以血为主,凡血海虚而寒热盗汗者,宜补养之;不可用麝香之散,琥珀之燥。

  严用和曰:中风不省者,以麝香、清油灌之,先通其关,则后免语蹇瘫痪之证,而他药亦有效也。

  时珍曰:严氏言风病必先用麝香,而丹溪谓风病、血病必不可用,皆非通论。盖麝香走窜,能通诸窍之不利,开经络之壅遏。若诸风、诸气、诸血、诸痛、惊痫、症瘕诸病,经络壅闭,孔窍不利者,安得不用为引导以开之、通之耶?非不可用也,但不可过耳。《济生方》治食瓜果成积作胀者用之,治饮酒成消渴者用之,云果得麝则坏,酒得麝则败,此得用麝之理者也。

  【附方】旧七,新十三。

  中风不省:麝香二钱研末,入清油二两和匀,灌之,其人自苏也。(《济生方》)

  中恶客忤,项强欲死:麝香少许,乳汁调,涂儿口中取效。醋调亦可。(《广利方》)小儿惊啼,发歇不定 ∶真麝香一字,清水调服,日三。(《广利》)

  小儿中水:单以麝香如大豆三枚,奶汁调,分三四服。(《杨氏产乳》)破伤风水,毒肿痛不可忍:麝香末一字纳疮中,出尽脓水,便效。(《普济方》)

  中恶霍乱:麝香一钱,醋半盏,调服。(《圣惠方》)

  小儿邪疟:以麝香研墨,书“去邪辟魔”四字于额上。(《经验后方》)诸果成积,伤脾作胀,气急。用麝香一钱,生桂末一两。饭和,丸绿豆大。大人十五丸,小儿七丸,白汤下。盖“果得麝则落、木得桂即枯”故也。(《济消渴饮水,因饮酒或食果实过度,虽能食而口渴饮水,数尿。以麝香当门子,酒相和作十余丸,枳子煎汤送下。盖麝香败酒坏果,枳亦败酒也。(《济生》)

  偏正头痛久不除者:晴明时,将发分开,用麝香五分,皂角末一钱,薄纸裹置患处。以布包炒盐于上熨之,冷则易。如此数次,永不再发。(《简便单方》)

  五种蛊毒:麝香、雄黄等分为末,以生羊肝如指大,以刀割开,裹药吞之。(《卫生》)

  口内肉球有根如线五寸余,如钗股,吐出乃能食物,捻之则痛彻心者。麝香一钱研水服之,日三,自消。(夏子益《奇疾方》)

  催生易产∶《续十全方》:麝香一钱,水研服,立下。《济生》胜金散:治人弱难产。麝香一钱,盐豉一两,以旧青布裹之,烧红为末。以秤锤淬酒,服二钱即下。郭稽中云∶妇人产难及横逆生者,乃儿枕破而败血裹子,服胜金散逐其败血,自生也。

  死胎不下:麝香(当门子)一枚,桂心末二钱,温酒服,即下。(《本事方》)

  痔疮肿毒:麝香(当门子)、印城盐等分涂之。不过三次。(《外台》)

  鼠咬成疮:麝香封之,妙。(《经验后方》)蚕咬成疮∶蜜调麝香敷之。(《广利方》)

  山岚瘴气:水服麝香三分解之。(《集简方》)

  虫牙作痛:香油抹箸头,蘸麝香末。绵裹炙热咬之。换二三次,其虫即死,断根甚妙。

  【气味】甘,温,无毒。

  诜曰∶蛮人常食之,似獐肉而腥气,云食之不畏蛇毒也。

  【主治】腹中症病(时珍)。

  【附方】新一。

  小儿症病∶麝肉二两,切焙,蜀椒三百枚,炒捣末,以鸡子白和,丸小豆大。每服二三丸,汤下,以知为度。(《范汪方》)

  种群差异/麝 编辑

  我国麝类资源丰富,有林麝、马麝、原麝、黑麝和喜马拉雅麝等5种,原麝和马麝体较大,浅褐色。只有原麝全身具白斑点。麝栖居于山林。多在拂晓或黄昏后活动,听觉、嗅觉均发达。白昼静卧灌丛下或僻静阴暗处。食量小,吃菊科、蔷薇科植物的嫩枝叶、地衣、苔藓等,特别喜食松或杉树上的松萝。营独居生活,颇警觉。行动敏捷,喜攀登悬崖,常居高以避敌害。喜跳跃,能平地起跳2米的高度。雄麝利用发达的尾腺将分泌物涂抹在树桩、岩石上标记领域。在领域内活动常循一定路线,卧处和便溺均有固定场所。栖息在某一领域的麝不肯轻易离开,即使被迫逃走,也往往重返故地。夏末上高山避暑,每年垂直性迁徙约两个月,然后重返旧巢。

  麝的分类/麝 编辑

  原麝

  原麝全身黑褐色,体高55厘米左右,体长85厘米左右,体重8~12千克,全身黑褐色。黑龙江的大小兴安岭、长白山、大别山均有分布,进一步可分为东北原麝和安徽原麝。

  马麝

  马麝多生活在海拔2000~4000米以上的高山草原或密林中,主要分布在青藏高原。体长85~90厘米,高50~60厘米,是体型最大的品种。眼眶周围有黄色圈,颈部背面有黑色斑块,吻长,耳大直立,善奔跑,体后部毛色较深。

  林麝

  林麝主要分布于四川、新疆、西藏、青海、甘肃、贵州。林麝体型小,体长70~80厘米,高50厘米,体重约9千克,是主要养殖种类。林麝前肢短、后肢长,能攀上斜树,其所产麝香为上品。林麝毛色较深,四肢下部前面灰棕色,后部浅褐色,眼下有两条白色或黄白色毛带,直达胸部。幼麝背部有斑点,长成后消失。

  濒危状况/麝 编辑

  由于各种麝类动物已经成为濒危物种,我国将它们均从国家二级保护动物升格为一级保护动物。目前我国麝类动物资源的总蕴藏量估计约有60万头,仅为50年代的五分之一,其中林麝最多,以下依次为原麝、马麝、黑麝和喜马拉雅麝。我国对麝类的生存和发展,已经采取了很多有效的措施,不仅在其分布区内建立了许多自然保护区,保护野生麝类资源。而且早在50年代后期就发展了麝类养殖业,并改变了以往杀麝取香的方法,逐步摸索出了从香囊口直接掏取麝香的科学方法,3~8月麝腺分泌旺盛时,可以活体取香二次,为减少破坏野生种群、扩大饲养规模、提高麝香产量发挥了重要作用。与此同时,我国科研部门还开展了人工合成麝香的研究,以及利用生物工程的最新手段,培养麝香腺细胞,为早日解决商品麝香的供求矛盾打下基础。

  形态特征/麝 编辑

  麝

  形状像鹿而小,后肢明显长于前肢,雌雄头上均无角;四肢趾端的蹄窄而尖,侧蹄特别长;全身褐色,密被波形中空的硬毛,只有头部和四肢被软毛。耳长直立,上部圆形。眼较大,吻端裸露。尾短。

  麝

  毛色

  通体暗褐色。耳背、耳尖棕灰色,耳壳内面白色,下颌白色。颈下向后至肩有两条白纹。颈背,体背有4-5纵地土黄色斑点,腰部及臀部两侧的斑点明显而密集,无清晰的行次,腋下、鼠鼷部、四肢内侧和臀部周围浅棕灰色,四肢外侧深棕色,尾浅棕色。

  辨别特征

  雄性具有终生生长的上犬齿,呈獠牙状突出口外,作为争斗的武器,雄麝肚脐和生殖器之间的腺体能分泌和贮存麝香,有特殊香气,可制香料,也可入药。麝与獐有颇多相似处,致使古今文献记载都有将“麝”误称作“獐”现象,进而造成一些研究历史时期动物分布与变迁学者的失误.文章在考证文献记载相关物种的时空基础上,综合麝与獐不同的形态特征与空间分布,尤其是生态环境变化与古今延续等相关情况,对历史时期麝与獐的分布进行研究与鉴别,提出此二物种既有各自的单纯分布区,也存在同域分布现象,并划分出这些区域。

  种群分布/麝 编辑

  中国四川、湖南、湖北、青海、陕西、贵州、云南、西藏的波密、察隅、错那、措美、林芝、米林、工布江达等地。

  原麝分布于东北、华北;马麝见于青藏高原及邻近各省;林麝数量多,长江流域及以南各省区均有分布。喜马拉雅麝只分布在西藏少数地区。黑麝分布在西藏和云南的少数地区。

  生活习性/麝 编辑

  麝栖居于山林。多在拂晓或黄昏后活动,性怯懦,一般雌雄分居,营独居生活,而雌兽常与幼麝在一起,以晨昏活动频繁,有相对固定的巡行,觅食路线,通常只在标定的范围内活动。

  多栖息于针叶林、针阔叶湿交林、疏林灌丛地带的悬崖峭壁和岩石山地。很少见于平地的树林、平原、池沼或荒山秃岭。

  冬季发情交配(于每年12月至翌年1月发情交配),怀孕期半年,夏初产仔,每胎1~2仔。幼麝 1.5岁即达性成熟。在雌麝产仔育仔时期,雄麝泌香。麝香囊大小如鸡卵,位于腹肌与皮肤之间,囊口在尿道口之前约0.2厘米处。泌香期持续约1周。此时睾丸和香囊肿胀,体温略有升高,进食量减少,尿内所含17-酮类固醇明显升高。香囊内贮满香液,以后逐渐浓缩成半固体状的麝香。

  历史状况/麝 编辑

  麝在历史上曾是个广布种,种群数量巨大。近两个世纪尤其是本世纪中叶以来,麝的分布区域逐渐缩小,资源下降很快,分布于亚洲部分地区(大约在十多个国家)。根据有关资料显示,本世纪70年代俄罗斯麝种群数量在10~12万头之间,到90年代初则下降了50%。目估计俄罗斯的麝种群在5.6~6万头之间,在远东的麝种群下降了60%;蒙古的麝类已罕见,1985年估计是4.4万头,在那之后未再进行过调查统计;北朝鲜半岛种群已濒于灭绝我国是世界麝的主要分布国,有记录的分布面积约200万平方公里,资源量和麝香产量均占世界的约70%。广西经常有麝的出现

  在20世纪60年代我国麝资源的估计量为300万只左右,到90年代估计量约为50~100万头。80年代后,由于钢丝套等猎具的使用和偷猎、走私现象日益严重,其资源受到了极大的破坏。根据各方面数据分析,目前中国麝的资源量约在50万头左右。

  经济价值/麝 编辑

  药用

  麝香制品麝香制品

  麝香是珍贵的中药材和优质定香剂,

  具浓郁香味,穿透力强,对中枢神经系统有兴奋作用。据《本草纲目》载,麝香有“通诸窍”、开经络、透肌骨的功能,是治疗中风、脑炎的特效药。

  麝香作为一种名贵的中药材和高级香料,在我国已经有2000多年的历史。汉朝的《神农本草经》,明朝的《本草纲目》等诸多本草药典均将麝香列为诸香之冠、药材中的珍品,认为它能通诸窍、开经络、透肌骨,主治风痰、伤寒、瘟疫、暑湿、燥火、气滞、疮伤、眼疾等多种疾病,很多著名的中成药,如安宫牛黄丸、大活络丹、六神丸、苏合香丸、云南白药等都含有麝香的成分。现代临床药理研究也证明麝香具有兴奋中枢神经、刺激心血管、促进雄性激素分泌和抗炎症等作用。

  经济价值

  麝香是麝的雄兽腹部下方生长的香腺和香囊中分泌和贮存的一种外激素或信息化合物。香囊是雄兽的副性征之一,为椭圆形的袋状物,埋于生殖器前的组织深处,香腺处于香囊的前方和两侧,主体部分包绕在香囊的前方,向后侧方逐渐变细,伸向囊的腹面两侧。麝香由香腺部和香囊部的皮脂腺分泌形成,香腺主要是由腺泡细胞和疏松结缔组织组成,高柱状的腺泡细胞游离部脱离腺泡细胞进入腺泡腔,成为麝香的初香液,初香液经导管进入香囊腔后与皮脂腺所分泌的大量皮脂共同形成麝香,并进行熟化和贮存,大约需要两个月的转化过程,才形成粉粒状的“蚂蚁香”和颗粒状的成熟的“挡门子香”。成熟的麝香呈咖啡色,干后为深褐色,其形状多呈粉末状,也有时为籽粒状、皮膜状和油脂状,成分有麝香酮(0.5~2%)、灰分(7~8%)、水分(10~15%)和胆固醇酯(0.4~2.4%)等。雄兽从1岁就开始分泌麝香,3~12岁是麝香分泌最旺盛的时期,其形成和分泌过程是连续性的,但只有每年的5~7月间有4~10天的泌香旺盛期,届时雄兽常发生睾丸及阴囊肿胀下垂,腺囊增大,拒食等生理反应。麝香在生物学上称为外激素,具有浓厚而奇异的香味。这种香味平时是它们彼此相互辩认、增加交往,以及减少同竞争对手遭遇的通讯联系手段,在繁殖期间则具有吸引异性的强烈作用。

  麝香在香料工业和医药工业中也有着传统的不可替代的价值,是四大动物香料(麝香、灵猫香、河狸香、龙涎香)之首,香味浓厚,浓郁芳馥,经久不散。我国生产的麝香不仅质量居世界之首,产量也占世界的70%以上。然而,由于世世代代都在采用杀麝取香的方法,致使野生麝类资源越来越少,以至于在海拔较低的山地已很少见到麝的踪迹,尤其是北方原麝,已经在新疆、河北等地消失,如果不加以保护,就会有绝灭的危险。

  养殖保护/麝 编辑

  生长特点

  动物随着性成熟而出现的生殖能力。雄性和雌性的生殖器官只有在达到性成熟时才开始产生成熟的具有结合能力的生殖细胞。

  麝的性成熟期与种类、性别、气候、饲养管理以及其他一些因素有关。麝的性成熟开始的年龄约在出生后18个月,但并不能马上进行交配,因为早交配就早妊娠,影响麝的正常生长发育,影响生产性能。为了保持麝的健康以及获得品质优良的仔麝,必须达到一定年龄才允许交配。营养好、发育快的母麝6~8月龄性就成熟,可交配受孕。个别发育慢的、营养不好的1岁至1岁半还不能性成熟。在人工驯养下,每1次配种年龄必须在个体发育比较完全时才可以进行。一般适宜年龄,公麝是3岁半;母麝发育好、体健壮的1岁半左右可以配种,最好在2岁半后配种。

  发情

  麝为季节性发情的动物,发情交配期在10月到翌年2月份。公麝发情期较长,从9月份开始直到翌年4月份,11~12月份为发情旺期,属于短日照发情类型。

  母麝是季节性多次发情。在1个发情季节,可出现3~5个发情周期。母麝性周期为19~25天,平均为21天。发情持续时间为36~60小时,发情旺期可持续24小时。

  母麝达到性成熟后,在发情时表现出发情征候。这时母麝表现不安。允许公麝接近和爬到它的背上。母麝发情期,食量减少,阴道粘膜潮红,并有粘液流出,阴户略微红胀。性兴奋时,到处嗅粪、尿、嗅其他麝,排尿频繁,臀毛竖立,尾巴翘起暴露出外生殖器。性欲强的,还发出“嘀嘀”或“咩--咩--咩”的叫声。愿意接近公麝,并接受交配。

  公麝在发情期,睾丸变大,表现兴奋,经常追逐母麝,并发出发情时特有的叫声。沿獠牙流出泡沫状的唾液,扭动身体后躯,追逐母麝,表现出性冲动。

  选种选配

  为了搞好麝的配种工作,采取选出优良种公麝参加配种的办法,选择种公麝和组织选配是麝饲养业育种工作中的一个重要步骤。每个麝场都应建立一定数量的育种核心群,以提高整个麝群的质量。麝场只有进行选种,实行科学养麝,才能做到选种选配。

  选择的种公麝,必须体质良好,性欲旺盛,年龄适宜,睾丸匀称,产香量高,肥满度适宜,并能将这些基本优良特性巩固下来并传给后代。

  配种

  我国驯养的麝多数仍处于野生状态,发情期公麝特别狂暴,不易接近,因此现阶段麝的配种多为自然交配方式。生产中所采用的配种法主要是单公群母配种法、试情配种法及群公群母配种法。麝的配种法分述如下:

  (1)单公群母的配种法首先根据生产性能、年龄、体质状况,将母麝分成若干个配种小群,每群4~6只母麝,选定放入1头公麝,不替换。

  另外一种方法是以每群12~15只母麝,选定种公麝按1∶5的比例,1次只放1头公麝,每隔5~6天替换1次。到母麝发情旺期,须2~3天替换1次种公麝。在几天之内公麝已配2~3次以后,尚有母麝发情需要交配时,应将该母麝拨出与其他种公麝交配,以利于保持种公麝的体况良好和提高后裔品质。采用此种配种方式时,公母比例和替换时间须根据公麝的配种能力和母麝发情情况决定。配种时必须注意公母比例,及时观察,及时调整。生产实践证明,1∶5的准胎率和双胎率最高。在发情配种季节,每头种公麝可配10头母麝,但是配得头数过多,会损害公麝健康,降低高麝的受胎率。因此,在一个配种季节,1头种公麝实际配3~5头母麝是比较适的。

  (2)群公群母配方法可分为两种类型。

  ①群公群母1次放入,配种期间不替换种公麝的配种方法就是按1只种公麝负担3~4只母麝配种比例。在配种开始时,1次将公麝全部放入配种的母麝圈内,在整个配种期,如果种公麝没什么问题时,可不进行拨出,如果有些公麝患病,性欲不高,体质特别衰弱,起不到配种作用,可及时将其拨出。一般拨出后不再进行补充。

  ②群公群母混合后,在配种期中间替换全部种公麝的配种方法全期替换次数为1~2次,配种的公母麝也是1∶3~4。有的将初次参加配种的3~4岁公麝放入配种母麝圈内,引诱母麝提早发情,此时为诱情期。至母麝发情旺期到来前,按1∶3的公母比例,换入壮龄优良种公麝进行配种。配种旺期后,如有70%~80%的母麝配种已经完成,可将体弱的配种能力差的公麝拨出,再按1∶5的比例留公麝,一直坚持到配种全部结束为止。

  配种工作的进行,在圈养条件下,经过选择的种公麝于9月份放入母麝群配种。

  麝交配时间短、速度快。1次射精量约为0.5~0.65毫升,每毫升精液含精子数为20~30亿。每天交配2~3次的公麝,每天可配2头母麝,交配量不宜过大。

  刚配完的麝,因血液循环加快,呼吸促迫,一切生理机能尚未恢复正常,不宜马上饮水。

  配种期结束后,应立即将所有公麝从母麝圈内拨出,分别予以精心的饲养管理,使其迅速恢复体况,安全越冬。

  妊娠产崽

  麝的妊娠期因麝的种类、个体特点、驯养方式以及其他外界条件的不同而有差异。一般为175~190天,平均181天。据此,可推算出大致的分娩期,便于预先作准备。1胎双仔或三仔的母麝,其妊娠期最大,平均有184~189天左右。

  妊娠期的长短虽然由许多因素决定,其中主要的因素是母麝的饲养管理条件和母鹿个体特点。如母麝饲养条件好,则胎儿生长发育迅速,生命力强,产仔较早;母麝体况不佳,饲养条件差,胎儿发育不好,通常产仔较晚。

  麝

  母麝妊娠后,食欲增强,采食量逐渐增多,妊娠中期采食旺盛。妊娠3~4个月后的母麝,运动小心谨慎,行动迟缓,性情安静,容易疲倦,有时躺卧。妊娠后期(产前1~2个月),胎儿生长育较快,母体腹围显着增大。接近产仔前,母麝乳腺体积增大。

  麝的产仔期根据其发情、配种期和妊娠期的不同而不一致。如配种提前而集中,则产仔也随之提前与集中。一般都在5~6月产仔,个别配种迟的9月初产仔。每年繁殖1次,每次产1~3仔。圈养麝双仔率占80%左右,3仔极少。初产母麝多数一胎1仔。产双胎者,仔麝多为1公1母。在一般情况下,麝在5~6月份集中产仔有利。当新生仔麝开始大量采食饲料时,正是日照时间长,气温适宜,青绿饲料丰盛的时期,有利于促进仔麝早期的快速生长发育和提高成活率。

  相关文献

  添加视频 | 添加图册相关影像

  互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于www.baike.com。

  登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。

  互动百科用户登录注册
  此词条还可添加  信息模块

  WIKI热度

  1. 编辑次数:31次 历史版本
  2. 参与编辑人数:23
  3. 最近更新时间:2015-07-06 02:46:41

  互动百科

  扫码下载APP